• تلفن: 6110-716-0917
  • ایمیل: emami.sajjad@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

جدول تعرفه ها

نوع

قیمت

پشتیبانی
  • کیفیت تصویر
  • عکس در تور
  • آپشن در تور
  • ویدیو اینتراکتیو
  • جلوه های ویژه
  • موزیک در تور
  • LivePano
  • فعال روی عینک
  • رسپاسیو
  • پردازش لوگو
  • نریشن
  • انیمیشن
  • PDF در تور

Basic

$۱۸۰

۳ ماه
  • HDR
  • ندارد
  • ندارد
  • ندارد
  • ندارد
  • دارد
  • ندارد
  • میباشد
  • میباشد
  • امکان پذیر میباشد
  • ندارد
  • ندارد
  • ندارد

Gold

$۵۳۵

۱ سال
  • Full HDR
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • ندارد
  • میباشد
  • میباشد
  • امکان پذیر میباشد
  • دارد
  • دارد
  • دارد

Platinum

$۹۹۰

۱ سال
  • Full HDR,RAW
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • دارد
  • میباشد
  • میباشد
  • امکان پذیر میباشد
  • دارد
  • دارد
  • دارد
نکات قابل توجه قبل از سفارش

تعداد پیشفرض برای هر پکیج به صورت زیر میباشد.

نوع

-

عکس در تور
  • آپشن در تور
  • ویدیو اینتراکتیو
  • جلوه های ویژه
  • موزیک در تور
  • LivePano
  • نریشن
  • انیمیشن
  • PDF در تور

تعداد آپشن ها

-

۲ عدد
  • ۲ عدد
  • ۱ عدد
  • ۱ عدد
  • ۱ عدد
  • ۱ عدد ۱ دقیقه
  • ۱ عدد ۱ دقیقه
  • ۱ عدد
  • ۱ عدد